INICI         SERVEIS I PROJECTES        CLIENTS         EQUIP  
       

  Pla d'Autoprotecció (PAU) Pla d'Emergència
i evacuació
Assessoria en
Riscos Laborals
 

Pla d'Autoprotecció (PAU)

La presentació d'un projecte per a l'execució d'una nova instal·lació elèctrica, o bé per a la reforma d'una existent, resulta exigible en una sèrie de casos recollits en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. L'enginyer buscarà el disseny òptim de la instal·lació segons les necessitats del client, i controlarà que la seva execució s'adapti a les seves prescripcions i la normativa vigent.

 

Pla d'Emergència i evacuació

El màxim confort dins d'un espai habitat s'aconsegueix amb unes adequades condicions de temperatura, humitat i neteja de l'aire, és a dir, amb una adequada climatització. Així doncs, la climatització comprèn tres qüestions fonamentals:
la ventilació, la calefacció o climatització d'hivern, i la refrigeració o climatització d'estiu.

 

Assessoria en Riscos Laborals

Calculem i dissenyem les instal·lacions de lampisteria per a ús d'habitatge, industrial o serveis.

 

 

 

      Jorge Such Ingeniería S.L.P

      Carrer Muntaner nº472, Entresòl 3ª; 08006 Barcelona

logotip

(+34) 93 280 07 42      
tecnica@jsingenieria.es     

FacebookTwitter