v
 
               
INICI         SERVEIS I PROJECTES        CLIENTS         EQUIP  
       

  Obres Activitats      
 

Obres

En la majoria dels casos, l'obtenció de llicència d'obra, requereix la presentació d'un projecte signat per un tècnic competent. La Llicència d'obra o Llicència urbanística o Permís de construcció és un permís requerit, normalment per l'administració local, per a la realització de qualsevol tipus de construcció, suposa l'autorització municipal per realitzar les obres. La seva fi és comprovar l'adequació de la sol·licitud de llicència a l'establert en la normativa urbanística.

 

Activitats

En la majoria dels casos, l'obertura d'una nova activitat requereix la presentació d'un projecte signat per un enginyer. Aquest treball té per finalitat garantir a l'administració pública que en el moment de l'inici de la nova activitat es compleix amb tota la normativa aplicable a la mateixa. A més, l'enginyer controla que l'execució de les obres s'adapti a la normativa vigent, i que el local sigui apte per a la implantació d'una nova activitat.

 

 

      Jorge Such Ingeniería S.L.P

      Carrer Muntaner nº472, Entresòl 3ª; 08006 Barcelona

logotip

(+34) 93 280 07 42      
tecnica@jsingenieria.es     

FacebookTwitter