INICI         SERVEIS I PROJECTES        CLIENTS         EQUIP  
       

  Electricitat Climatització Lampisteria Telecomunicacions Gas
 

Electricitat

La presentació d'un projecte per a l'execució d'una nova instal·lació elèctrica, o bé per a la reforma d'una existent, resulta exigible en una sèrie de casos recollits en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. L'enginyer buscarà el disseny òptim de la instal·lació segons les necessitats del client, i controlarà que la seva execució s'adapti a les seves prescripcions i la normativa vigent..

 

Climatització

El màxim confort dins d'un espai habitat s'aconsegueix amb unes adequades condicions de temperatura, humitat i neteja de l'aire, és a dir, amb una adequada climatització. Així doncs, la climatització comprèn tres qüestions fonamentals:
la ventilació, la calefacció o climatització d'hivern, i la refrigeració o climatització d'estiu.

 

Lampisteria

Calculem i dissenyem les instal·lacions de lampisteria per a ús d'habitatge, industrial o serveis.

 

Telecomunicacions

Xarxes de cablejat estructurat, instal·lacions comunes de telecomunicacions o sistemes de megafonia són algunes de les xarxes de telecomunicació més comunes en el nostre entorn. En el nostre despatx tenim àmplia experiència en el desenvolupament d'aquestes.

 

Gas

Les instal·lacions de gas seran dissenyades correctament, segons la normativa en vigor, i amb especial cura dels materials emprats i les seves unions.

 

 

      Jorge Such Ingeniería S.L.P

      Carrer Muntaner nº472, Entresòl 3ª; 08006 Barcelona

logotip

(+34) 93 280 07 42      
tecnica@jsingenieria.es     

FacebookTwitter